Profesní vzdělávání

Jak přežít ve světě dezinformací?

Každý den se setkáváme s přemírou informací. Jak se v nich ale orientovat? Čemu věřit a čemu ne? Kdo nás chce oklamat a jak se nenechat obelstít? Kde si vyhledat správné informace, na co si dát pozor a jak si informace ověřit? To všechno jsou základní otázky, které zodpoví podzimní přednáškový cyklus Jak přežít ve světě informací aneb management informací v současném prostředí, který pořádá Knihovna Fakulty managementu ve spolupráci s Centrem transferu znalostí a vzdělávání Fakulty managementu VŠE. Celý cyklus je určen pro zájemce z řad veřejnosti, kteří vyhledávají kurzy celoživotního vzdělávání. Celý cyklus začíná 19. září 2022 v 10:00. Cyklus přednášek bude probíhat v tzv. hybridní formě. Prezenčně jej budou moci posluchači zhlédnout v učebně č. 110 na Fakultě managementu, on-line verze se pak registrovaní mohou zúčastnit prostřednictvím platformy Microsoft Teams.
Během přednášek se posluchači seznámí se vším, co dnešní informační a mediální svět přináší. Naučí se například jak poznat zavádějící informace, jak se nenechat obelstít, ovlivnit a zmanipulovat. Kurz se bude zabývat mimo jiné také dnes velmi důležitými oblastmi misinformace, dezinformace, fake news, hoax, deepfake, sociální bubliny nebo informačního managementu. Během setkávání se návštěvníci přednášek dozví, jakými nástroji je možné si informace na internetu ověřovat, naučí se posuzovat důvěryhodnost zpráv a jejich původ. Dostanou odpověď na to, jak zajistit bezpečnost svých osobních účtů a informací, a získají kritický přístup ke zpracování informací, zpravodajství a argumentů během politických kampaní.

Celý kurz tak poskytne vhled do současných trendů práce s informacemi a rozvine dovednosti spojené s osobním informačním managementem.

Jak se připojit on-line?

Účastníkům kurzu, kteří se nemohou účastnit přednášek fyzicky v prostorách Fakulty managementu, rádi poskytneme odkaz pro připojení k živému streamu každé přednášky. Pro získání odkazu stačí kontaktovat Mgr. Věru Kubátovou (vera.kubatova@vse.cz). Pro připojení pak postačí mít nainstalovánu aplikaci Microsoft Teams.


Přednášky

Kdy?Název a obsah lekce
Lektor
19. 9. 2022
(pondělí)
Úvod do „onlinového“ světa - Příprava setkávání „i na dálku“
Mojmír Sabolovič, Věra Kubátová, Alena Bindrová, Pavel Endrle
26. 9. 2022
pondělí
Letem světem mediálním vzděláváním - vysvětlení pojmů misinformace, dezinformace, fake news, hoax, fact-checking, deepfake ad.
Jaroslav Valůch, News Literacy and Factchecking Program Manager, Transitions Prag
3. 10. 2022
pondělí
Praktická ověřovací dílna – ověřování důvěryhodnosti informací a spolehlivosti zdrojů na konkrétních příkladech - pouze ONLINE
Jaroslav Valůch
10. 10. 2022
pondělí
Kritické myšlení a sociální sítě
Veronika Batelková, Zvol si info
14. 10. 2022
pátek
Hoaxy před a po nástupu Facebooku
Antonín Pavlíček, Fakulta informatiky a statistiky VŠE
31. 10. 2022Inovační týden
4. 11. 2022
pátek
Etika v době sociálních médií
Antonín Pavlíček, Fakulta informatiky a statistiky VŠE
14. 11. 2022
pondělí
Bezpečnost osobních účtů a informací
Vladimír Kaděra, Ministerstvo obrany ČR, Odbor bezpečnosti
21. 11. 2022
pondělí
Manipulace se statistikami a daty
Petr Mazouch, Fakulta informatiky a statistiky VŠE
25. 11. 2022
pátek
Polarizace společnosti díky sociálním médiím a jejich názorovým bublinám
Antonín Pavlíček, Fakulta informatiky a statistiky VŠE
28. 11. 2022
pondělí
Představení knihy Jak na sítě - Ovládněte čtyři principy úspěchu na sociálních sítích – Jak prodávat těm, kteří nepřišli nakupovat
Eliška Vyhnánková, Social Media Akademie
5. 12. 2022
pondělí
Dezinformace ve volebním roce – ochutnávka politického marketingu
Miloš Gregor, Fakulta sociálních studií MU

Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze
Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
Transitions Prague
Zvolsi.info
Ministerstvo obrany České republiky