Hlášení výsledků vědeckovýzkumných a publikačních činností

Postup pro hlášení výsledků vědeckovýzkumných a publikačních činností je následující

  1. Učitel nebo doktorand (obvykle první autor publikace) vyplní příslušný formulář pro přípravu záznamu o publikaci a zašle jej elektronicky paní Piklové (hana.piklova@vse.cz). Sada formulářů pro příslušné druhy publikací (kategorie) je pod zkratkami dostupná níže na této stránce
  2. Vytištěný a podepsaný formulář autor dodá paní Piklové.
  3. Data do nové publikační databáze bude za FM zadávat výlučně paní Piklová (v případě nutnosti ji může zastoupit Mgr. Míková) – obě k tomu byly proškoleny doc. Sklenákem p pracovnicí CIKS.
  4. Pro vložení do databáze je pak ještě nutné publikaci doložit paní Piklové pro kontrolu i fyzicky (to znamená donést sborník konference, číslo časopisu, knihu, atd; vše bude po zkontrolování správnosti záznamu autorovi samozřejmě navráceno). Výjimkou mohou byt jen publikace, které jsou dostupné jen on-line.