Popis a činnosti centra

Postavení Centra transferu znalostí a vzdělávání Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen CTZV) obecně definuje Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty managementu 2021-2025, který v části věnované implementaci obsahuje schéma strategického rámce FM. CTZV je zde uvedeno jako samostatné oddělení spadající pod proděkana pro vnější vztahy, který je přímo odpovědný děkanovi fakulty.

Náplň činnosti

Činnost CTZV je odvozena ze Strategického záměru FM VŠE, konkrétně reflektuje cíle Podpůrné oblasti 3: Spolupráce a sdílení znalostí. Hlavním záměrem, se kterým se zřízení a činnost CTZV pojí, je řízení a koordinace spolupráce a transferu znalostí se stakeholdery fakulty na lokální, národní i mezinárodní úrovni.

CTZV usiluje o plnění následujících strategických cílů:

 1. posílení spolupráce s klíčovými stakeholdery fakulty na lokální, národní i mezinárodní úrovni
 2. posílení transferu znalostí do praxe
 3. posílení společensko-vzdělávací role fakulty

Klíčové oblasti činnosti CTZV

 1. Rozšiřování a koordinace partnerské sítě fakulty
  • Aktivní vyhledávání potencionálních partnerů fakulty
  • navazování spolupráce s potencionálními partnery fakulty
  • udržování aktivní spolupráce se stakeholders
  • koordinace zapojení partnerů fakulty do výuky
  • zajištění zapojení odborníků z praxe do realizace studijního programu (profesní bakalář)
 1. Spolupráce se středními školami a absolventy fakulty
  • koordinace aktivit se středními školami (Den studentem, workshop pro pedagogy, odborné přednášky pro studenty)
  • koordinace aktivit realizovaných pro absolventy FM VŠE (Homecoming)
 1. Komerční nabídka fakulty
  • vyhledávání možností zapojení partnerů fakulty v rámci aplikačního výzkumu
  • koordinace aktivit spojené s aplikačním výzkumem
  • zajištění nabídky komerčních kurzů a poradenství pro veřejnost
  • koordinace komerčních kurzů a poradentství pro veřejnost
  • nabídka prostor pro veřejnost
 1. Rozšiřování a zajištění vzdělávací role fakulty
  • koordinace a organizace aktivit spojených se spoluprací a podporou regionálních podnikatelů (spolupráce se stakeholders FM VŠE)
  • podpora aktivit KIC se zapojením partnerům FM VŠE do vzdělávací role fakulty
  • koordinace profesního a celoživotního vzdělávání zaměstnanců FM VŠE
  • podpora profesního a celoživotního vzdělávání zaměstnanců FM VŠE

Podpůrné činnosti a interní spolupráce

Koordinace spolupráce se stakeholdery fakulty na mezinárodní úrovni

 1. Spolupráce s International mobility Managerem
 2. Spolupráce s Rozvojovým a administrativním centrem fakulty
 3. Administrativa spojená s výkonem zahraniční stáže v rámci vyučovaného předmětu
 4. Podpora a koordinace mezinárodních aplikačních projektů
 5. Podpora a koordinace při zapojení partnerů fakulty do mezinárodních projektů

Podpora spolupráce se středními školami a absolventy

 1. Spolupráce s PR Managerem a Knihovnickým a informačním centrem
 2. Zajištění zapojení partnerů fakulty do spolupráce
 3. Vyhledávání potenciálních partnerů fakulty mezi absolventy fakulty

Komerční nabídka fakulty, vzdělávací role fakulty

 1. Spolupráce s PR Managerem fakulty a Knihovnickým a informačním centrem
 2. Spolupráce s Rozvojovým a administrativním centrem fakulty
 3. Spolupráce se stakeholdery

Činnost CTVZ je průřezová a podporuje v zásadě všechny prioritní a částečně také ostatní podpůrné oblasti. Zároveň koordinuje postavení Fakulty managementu v rozvojové agendě Vysoké školy ekonomické v Praze. Mezi hlavní partnery pro interní spolupráci tak patří: