Rozvojové a administrativní centrum FM

Vznik Rozvojového a administrativního centra (RAC) je svázán se Strategickým záměrem FM VŠE na období 2021-2025. Centrum plní cíle Podpůrné oblasti 2: Strategický rozvoj a administrativa. Hlavním záměrem, se kterým se zřízení a činnost RAC pojí, je vytvoření prostředí, které podporuje koncepční rozvoj fakulty, využívá principů strategického plánování a také pomáhá vypořádat se s narůstající administrativou spojenou s rozvojem fakulty.


Podporované oblasti

  1. Strategické plánování a rozvoj fakulty

  2. Projektové řízení a projektová podpora