Vzdělávání zaměstnanců a doktorandů

Vysoká škola ekonomická v Praze podporuje rozvoj svých zaměstnanců a studentů doktorské formy studia prostřednictvím interního vzdělávání, které je součástí Strategického záměru a Institucionálního plánu VŠE. Kurzy interního vzdělávání přispívají ke zvýšení kvalifikace zaměstnanců, rozvoji jejich znalostí, schopností a osobnostních rysů. Kurzy jsou vypisovány v předstihu na příslušný semestr a účast v nich není zpoplatněna. Nabídka kurzů je průběžně doplňována na základě možností lektorů a hromadného zájmu zaměstnanců. Součástí nabídky jsou také kurzy v rámci tzv. Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Vzdělávací kurzy nabízí také partner Fakulty managementu VŠE, Jihočeská hospodářská komora. V rámci Jhk Akademie je možné pro zaměstnance fakulty a doktorandy připravit kurz tzv. „na míru“, nebo využít nabídku plánovaných kurzů.

V rámci VŠE je možné se účastnit interních kurzů a školení, které jsou nabízeny vždy před začátkem semestru. Kurzy jsou rovněž vypisovány v portálu ESF projektu Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze

Každý si může zajistit i samostatný kurz. Administrativní podporu v tomto případě zajišťuje Ing. Dagmar Plucarová.


Kurzy organizace APUA (Asociace Pracovníků Univerzit)

Kompletní nabídku všech kurzů, které APUA pořádá, a která je velmi pestrá naleznete na adrese https://apua.cz/. Nabízí kurzy například z oblastí osobního rozvoje, marketingu manažerského rozvoje, lidských zdrojů a mnoha dalších.