Zpětné vazby

Zpětná vazba je cenným nástrojem pro udržení dlouhodobé kvality výuky a zajištění co možná nejlepšího rozvoje nejen vyučovaných předmětů, ale i přístupu pedagogů na přednáškách, cvičeních i v dalších oblastech. Základním stavebním kamenem celého procesu, který probíhá pravidelně na konci každého semestru, je sběr hodnocení a názorů studentů, kteří v uplynulém semestru absolvovali konkrétní předmět. Zpětná vazba je plně anonymní, studenti proto mohou zcela bez obav vyjádřit svůj názor a ohodnotit vyučující. Po zpracování jsou výsledky zpětné vazby předány vedení fakulty i vedení jednotlivých kateder, mohou tak být přijata jednotlivá opatření k odstranění nedostatků při výuce. Vyučujícím zároveň slouží zpětná vazba k pedagogickému i osobnímu rozvoji.

Kromě klasického škálového hodnocení vybraných parametrů výuky (přístup vyučujícího, přínos předmětu atd.) jsou důležitým prvkem osobní textové komentáře studentů. Aby tyto komentáře nezůstaly bez odezvy, vyplňují na ně pedagogové odpovědi, tzv. „zpětnou vazbu na zpětnou vazbu“. Kompletní obsah je pak uložen v ucelené zprávě za uplynulý semestr akademického roku. Tyto zprávy jsou dostupné akademické obci fakulty po přihlášení.

Přihlásit se a prohlédnout zpětné vazby