Podnikatelé z regionu Jindřichohradecka opět získají prostor pro čerpání informací o podpoře podnikání

21. září
2023

Začínající podnikatelé, malé a střední firmy, region Jindřichohradecka, podpora podnikání. To jsou jen některé z hlavních principů Jindřichohradeckého podnikatelského fóra, jehož druhý ročník proběhne ve čtvrtek 21. září 2023 na Fakultě managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. 

Jindřichohradecké podnikatelské fórum, které pro podnikatele připravuje Fakulta managementu VŠE ve spolupráci s městem Jindřichův Hradec, Jihočeskou hospodářskou komorou, Agenturou pro podnikání a investice, Jihočeským vědeckotechnickým parkem a Agenturou pro podnikání a investic CzechInvest, nabídne i v letošním roce všem podnikatelům a firmám z regionu přehled o všech formách podpory podnikání. Podnikatelé a zástupci firem kromě těchto informací získají také prostor pro navazování kontaktů, networking a sdílení svých plánů. 

Malá města se v současnosti stále více potýkají s odsunem pracovních sil do větších měst, což ve výsledku může přinášet i celkový odliv podnikatelských subjektů. Jak se vypořádat s tímto trendem, který se odráží v podnikatelské stagnaci regionu? „Podnikání dnes a zítra“, udržení stávajících podniků a možné vize rozvoje podnikání. To bude obsahem 2. ročníku podnikatelského fóra.  

„Univerzity a vysoké školy sehrávají zásadní roli nejen ve vzdělávání, ale také v oblasti, která se označuje jako transfer znalostí. Tímto komplikovaným pojmem označujeme v zásadě jednoduchou věc, „víme jak, naučíme vás to a pomůžeme vám s tím“. To, co díky téměř třicetileté praxi umíme, se snažíme věnovat také podpoře nejen regionálního podnikání a propojování všech organizací, firem a dalších subjektů. A právě v rámci podnikatelského fóra chceme opět umožnit firmám a podnikatelům z regionu využít naše know-how nebo nabídnout například spolupráci s našimi studenty či absolventy“, uvedl Mojmír Sabolovič, proděkan pro vnější vztahy Fakulty managementu. 

Rozvoj podnikatelské infrastruktury je rovněž nedílnou součástí strategického záměru města Jindřichův Hradec. „My, jako město, musíme poskytnout vhodné podmínky pro potenciální zaměstnavatele, aby měli důvod do našeho města přijít, investovat a zůstat. To samé platí samozřejmě také pro stávající firmy, které tak musí být imunní vůči pobídkám jiných měst a obcí“, konstatuje ve svém úvodníku Michal Kozár, starosta města Jindřichův Hradec.  

Hlavními partnery 2. Jindřichohradeckého podnikatelského fóra jsou i v letošním roce organizace, které se podporou podnikání dlouhodobě zabývají. Společně s Fakultou managementu VŠE a městem Jindřichův Hradec pravidelně řeší problematiku podnikání v regionu a hledají možné formy podpory a stabilizace podnikání. Setkání se aktivně účastní i místní podnikatelé a firmy, kteří se rozhodli sdílet své zkušenosti nejen s podnikáním jako takovým, ale i se samotným podnikáním v regionu. 

Hosty letošního podnikatelského fóra budou například Karel Pilný, jednatel společnosti AR SERVIS s.r.o., Leoš Winkler, jednatel společnosti AGRO-LA, spol. s r. o. nebo Vendula Vytisková, jednatelka společnosti La Vendy. Nejen ti se v rámci panelových diskuzí podělí o svůj „příběh podnikání“. Panelové diskuse jsou určeny pro zástupce všech regionálních organizací a firem, na nichž budou moci sdílet své zkušenosti s podnikáním v malém a středním městě. 

Součástí fóra bude také možnost využít zcela zdarma poradenství v jednotlivých nabízených oblastech, jako je například marketing, strategie nebo novinky ve financování a daních.  

Podnikatelé z regionu Jindřichohradecka opět získají prostor pro čerpání informací o podpoře podnikání