Mimořádné opatření rektorky – testování zaměstnanců a přítomnost studentů na fakultě (aktualizováno 8. 6. 2021)

Pozn.: v textu jsou barevně vyznačena pravidla, která byla aktualizována 8. června 2021.


Pro studenty

Studenti mohou vstupovat na Fakultu managementu pouze v odůvodněných případech, kdy je jejich osobní přítomnost ve škole nutná (tedy např. obhajoby kvalifikačních prací, skládání souborných a státních závěrečných zkoušek, nezbytné osobní konzultace, vyřízení studijních záležitostí, opodstatněná osobní návštěva knihovny apod.). Vstup do budovy bude možný pouze s identifikační kartou VŠE, a to studentům VŠE, kteří nemají příznaky onemocnění Covid-19 a kteří na recepci fakulty předloží

 • potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 vydané odběrovým místem nebo zobrazí SMS zprávu o negativním výsledku testu v mobilním telefonu, který v rámci povinného testování studentů VŠE podstoupil v posledních 7 dnech, nebo
 • potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb o tom, že prodělali onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • certifikát o provedeném očkování vydaný oprávněným subjektem působícím v ČR, v jiném členském státě EU nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy, přičemž
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
 • potvrzení od zaměstnavatele, školy nebo čestné prohlášení o negativním výsledku testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určeného k sebetestování, který absolvoval v rámci povinného testování zaměstnanců nebo povinného testování v jiné škole nejdéle před 72 hodinami.

Pro zaměstnance

S účinností od 8. června 2021 je vstup do budov VŠE umožněn zaměstnancům VŠE a dalším osobám, které nemají žádné příznaky onemocnění Covid-19 a předloží:

 • čestné prohlášení zaměstnance VŠE nebo potvrzení poskytovatele zdravotnických služeb o negativním výsledku testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu, který v rámci povinného testování zaměstnanců VŠE podstoupil v posledních 7 dnech (viz bod Testování na Fakultě managementu), nebo
 • potvrzení poskytovatele zdravotnických služeb o negativním výsledku testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nejdéle před 72 hodinami nebo RT-PCR testu nejdéle před 7 dny, nebo
 • potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb o tom, že prodělali onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • certifikát o provedeném očkování vydaný oprávněným subjektem působícím v ČR, v jiném členském státě EU nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy, přičemž
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
 • potvrzení od zaměstnavatele, školy nebo čestné prohlášení o negativním výsledku testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určeného pro sebetestování, který absolvoval v rámci povinného testování zaměstnanců nebo povinného testování na jiné škole nejdéle před 72 hodinami.

Testování na Fakultě managementu

Testování samotné začne v termínu od 15. do 17. 3. (v závislosti na dostupnosti testů). Zaměstnanec (případně student prezenční formy Ph.D. studia) si při prvním příchodu na Fakultu managementu v kalendářním týdnu vyzvedne na vrátnici fakulty antigenní test a tiskopis čestného prohlášení o výsledku antigenního testu. Bude postupovat podle přiložených instrukcí a v závislosti na výsledku samotestu:

 • je-li test negativní, vykonává v prostorách FM svoji činnost, přičemž další kalendářní týden postupuje od bodu 1., dokud opatření samotestování nebude zrušeno,
 • je-li test pozitivní, zaměstnanec neprodleně opustí prostory FM, o situaci informuje svého nadřízeného a další řeší telefonickým kontaktem se svým praktickým lékařem nebo příslušnou hygienickou stanicí tak, aby absolvoval PCR testy na příslušném testovacím místě.