Obhajoba disertační práce PhDr. Gabriely Ježkové Petrů a doktorské státní zkoušky

1. července
2022

Dne 1. července 2022 se budou konat v zasedací místnosti 408 Fakulty managementu v Jindřichově Hradci od 10 hodin státní doktorská zkouška a od 13 hodin obhajoba disertační práce s názvem „Další vzdělávání jako prostředek managementu v sociálních službách“ studentky 5. ročníku prezenční formy doktorského studia PhDr. Gabriely JEŽKOVÉ PETRŮ. 

Školitelem práce je doc. Dr. JUDr. Jan Hejda, oponenty jsou doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., MBA. a Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D..