Státní zkoušky a obhajoby v červnu 2021

Státní zkoušky a obhajoby se v červnu 2021 uskuteční primárně v období 2. až 25. června. Konkrétní termíny budou ve studijním informačním systému InSIS vypsány do 21. března 2021.

Pro aktuální magisterský program (od zimního semestru 2019/2020) platí následující:

  • obhajobu diplomové práce (6ODP) lze konat v případě včasného odevzdání pro dané období (pro červové obhajoby je to 25. duben)
  • soubornou zkoušku ze specializace (6PM, 6MM, 6ZM, 6MD) je nutné úspěšně složit před státní zkouškou z hlavní specializace (6MSZ1)
  • zkoušku z hlavní specializace (6MSZ1) je tedy možné konat až tehdy, máte-li úspěšně ukončené všechny předměty a také soubornou zkoušku ze specializace. Výjimkou je obhajoba diplomové práce, která je samostatná a závisí pouze na úspěšném ukončení Diplomového semináře a včasném odevzdání hotové práce.

Pro bakalářský program ani pro starý studijní plán magisterský (identy začínající 62xxxx) se nic nemění.

Potřebné informace (které budou pravidelně aktualizovány) naleznete vždy na webu fakulty v sekci Studenti.