Výsledky voleb do Akademického senátu Fakulty managementu VŠE Praha

Volby do Akademického senátu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze pro období 30. 10. 2020 – 29. 10. 2023 proběhly ve středu 23. září 2020. Výsledky voleb jsou následující:

A. Výsledky voleb za volební obvod akademických pracovníků působících na fakultě

 • Počet voličů zapsaných ve volebním seznamu: 46
 • Počet vydaných hlasovacích lístků: 28
 • Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 28
 • Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků: 28
 • Počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků: 0
Kandidát (řazeno abecedně) Počet získaných platných hlasů Podíl platných hlasů na celkovém počtu odevzdaných platných hlasovacích lístků Podíl platných hlasů na celkovém počtu voličů zapsaných ve volebním seznamu
Dvořák Jiří 18 64,28 % 39,13 %
Gunina Daria 9 32,14 % 19,56 %
Hajdíková Taťána 15 53,57 % 32,60 %
Král Pavel 16 57,14 % 34,78 %
Pažitný Peter 17 60,71 % 36,95 %
Váchová Lucie 17 60,71 % 36,95 %
Vinšová Tereza 12 42,85 % 26,08 %
Závodný Pospíšil Jan 17 60,71 % 36,95 %

Stav oprávněných voličů k 23. 9. 2020

Seznam kandidátů, jimž na základě voleb vzniká členství v AS FM VŠE Praha (řazeno podle počtu získaných platných hlasů):

 • Dvořák Jiří
 • Pažitný Peter
 • Váchová Lucie
 • Závodný Pospíšil Jan
 • Král Pavel
 • Hajdíková Taťána

Seznam náhradníků dle níže uvedeného pořadí určeného podle počtu získaných hlasů, v jakém se stanou členy AS FM VŠE Praha v případě, že některému členovi AS FM VŠE Praha z výše uvedeného volebního obvodu členství zanikne (řazeno podle počtu získaných platných hlasů):

 • Vinšová Tereza
 • Gunina Daria

Při zjišťování výsledků voleb nebylo postupováno podle článku 9 odst. 4 (rovnost hlasů) Volebního řádu AS FM VŠE Praha.

B. Výsledky voleb za volební obvod studentů zapsaných na fakultě

 • Počet voličů zapsaných ve volebním seznamu: 1 099
 • Počet vydaných hlasovacích lístků: 21
 • Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 21
 • Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků: 20
 • Počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků: 1
Kandidát (řazeno abecedně) Počet získaných platných hlasů Podíl platných hlasů na celkovém počtu odevzdaných platných hlasovacích lístků Podíl platných hlasů na celkovém počtu voličů zapsaných ve volebním seznamu
Bažantová Simona 5 25,00 % 0,45 %
Kalenský Jakub 1 5,00 % 0,09 %
Martiushenko Kateryna 12 60,00 % 1,09 %
Shavshukov Anton 9 45,00 % 0,81 %
Šimáček Petr 11 55,00 % 1,00 %

Stav oprávněných voličů k 23. 9. 2020

Seznam kandidátů, jimž na základě voleb vzniká členství v AS FM VŠE Praha (řazeno podle počtu získaných platných hlasů):

 • Martiushenko Kateryna
 • Šimáček Petr
 • Shavshukov Anton

Seznam náhradníků dle níže uvedeného pořadí určeného podle počtu získaných hlasů, v jakém se stanou členy AS FM VŠE Praha v případě, že některému členovi AS FM VŠE Praha z výše uvedeného volebního obvodu členství zanikne (řazeno podle počtu získaných platných hlasů):

 • Bažantová Simona
 • Kalenský Jakub

Při zjišťování výsledků voleb nebylo postupováno podle článku 9 odst. 4 (rovnost hlasů) Volebního řádu AS FM VŠE Praha.

Stížnost proti řádnému průběhu voleb může člen akademické obce fakulty podat do tří pracovních dnů od zveřejnění Protokolu o výsledcích voleb. Stížnost musí být zdůvodněná a podává se předsedovi Volební komise elektronickou poštou na školní e-mailovou adresu (jiri.vopatek@vse.cz); podání učiněná elektronickou poštou je nutné zaslat ze školní e-mailové adresy.

V Jindřichově Hradci dne 23. 9. 2020

Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., v. r.

předseda Volební komise pro volby do Akademického senátu FM VŠE Praha