Zemřel prof. Pavel Pudil

S lítostí oznamujeme, že nás po dlouhém, nerovném souboji s nemocí navždy opustil prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc.

Pavel Pudil byl rodák z Jindřichova Hradce a patriot, miloval humor a ctil fair play. V roce 1958 maturoval na jindřichohradeckém gymnáziu, poté se stal absolventem Fakulty techniky a jaderné fyziky ČVUT Praha v oboru „teorie řízení“. Titulu kandidáta věd (CSc.), doktora věd (DrSc.) a zároveň nejvyššího akademického titulu profesor dosáhl v oboru technická kybernetika. Od roku 1964 působil v Ústavu teorie informace a automatizace Akademie Věd, od roku 1975 jako vedoucí vědecký pracovník. V letech 1970–1972 pracoval jako Research Fellow of King’s College na University of Cambridge ve Velké Británii a v letech 1991–1993 na University of Surrey a University of Cambridge. Na britských univerzitách působil celkem 5 let.

Od roku 1995 působil na Fakultě managementu VŠE v Jindřichově Hradci, od roku 1997 do ledna 2002 jako proděkan pro vědu a výzkum. Během svého působení založil společnou vědeckou laboratoř Fakulty managementu VŠE a Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd pod názvem SALOME. Stal se v pořadí třetím děkanem Fakulty managementu, kterou vedl po dvě funkční období od 1. 2. 2002 do 31. 1. 2008. Za jeden z největších úspěchů, které se podařilo za dobu jeho vedení získat a prosadit, lze považovat získání akreditace pro doktorský studijní program na Fakultě managementu.

Ve své odbornosti se prof. Pudil zaměřoval především na statistické přístupy k rozpoznávání obrazů, výběr nejinformativnějších proměnných, metody strojového učení, metody umělé inteligence, teorie rozhodování, aplikace v medicíně, ekonomii, managementu. Za dobu svého vědeckého působení publikoval více než 200 odborných prací, většinu z nich v zahraničí. Přednášel také na univerzitách či mezinárodních konferencích v řadě zemí, například ve Velké Británii, USA, Kanadě, Japonsku, Austrálii a v řadě dalších zemí. Teoretické výsledky jeho vědecké práce jsou stále citovány po celém světě. Za svůj přínos teorii statistického rozpoznávání a metodice redukce dimenzionality rozhodovacích problémů byl zvolen v roce 2000 za Fellow of IAPR (International Association of Pattern Recognition) jako historicky první vědecký pracovník z České republiky.

Za své práce získal řadu ocenění, například The BMVC’s93 Science Prize of the British Machine Vision Association and Society for Pattern Recognition, dvakrát ocenění v interní soutěži VŠE o prestižní publikaci i cenu za nejlepší publikaci v kategorii časopiseckých článků v soutěži ÚTIA AV ČR. V roce 2018 získal v historicky prvním ročníku udílení cen starosty města Jindřichův Hradec pod názvem Křišťálová růže nejvyšší ocenění v kategorii věda.

Zemřel prof. Pavel Pudil