Aktuality Akademického senátu Fakulty managementu VŠE

Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu

Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze proběhne ve čtvrtek 15. dubna 2021 od 13:00 prostřednictvím MS Teams. Jednání AS FM VŠE je veřejné. Zájemci, kteří se chtějí účastnit jednání, mohou zaslat na e-mailovou adresu předsedy AS FM VŠE před začátkem zasedání žádost o přístup ke schůzce v MS Teams. Ten jim […]

Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu

Hlasování Akademického senátu Fakulty managementu VŠE

Od 22. března 2021 do 25. března 2021 probíhá hlasování per rollam Akademickém senátu Fakulty managementu VŠE. Návrh usnesení, které bude Akademický senát Fakulty managementu VŠE schvalovat, je k dispozici níže.

Hlasování Akademického senátu Fakulty managementu VŠE

Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu VŠE

Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze proběhne ve středu 24. února 2021 od 14:30 v zasedací místnosti č. 408. Program zasedání: Návrh úpravy Jednacího řádu Akademického senátu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze Návrh úpravy Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze Různé  

Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu VŠE

Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu VŠE

Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu VŠE se koná 27. 11. 2020 od 10:30 online prostřednictvím Microsoft Teams. Program zasedání Pověření osoby pro pořizování písemných zápisů z jednání AS FM VŠE Návrh úpravy Statutu FM VŠE Návrh na změnu organizační struktury FM VŠE Různé

Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu VŠE

Ustavující zasedání nově zvoleného Akademického senátu Fakulty managementu

Předseda volební komise pro volby do Akademického senátu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze svolává ustavující zasedání nově zvoleného Akademického senátu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze na den 4. listopadu 2020 (středa), od 14:30 do místnosti č. 408. Složení nově zvoleného AS FM VŠE Praha Z řad akademických pracovníků FM (bez titulů) […]

Ustavující zasedání nově zvoleného Akademického senátu Fakulty managementu

Vyhlášení platných výsledků do Akademického senátu Fakulty managementu VŠE Praha

A. Výsledky voleb za volební obvod akademických pracovníků působících na fakultě Počet získaných platných hlasů Podíl platných hlasů na celkovém počtu odevzdaných platných hlasovacích lístků Podíl platných hlasů na celkovém počtu voličů zapsaných ve volebním seznamu Dvořák Jiří 18 64,28 % 39,13 % Gunina Daria 9 32,14 % 19,56 % Hajdíková Taťána 15 53,57 % […]

Vyhlášení platných výsledků do Akademického senátu Fakulty managementu VŠE Praha

Výsledky voleb do Akademického senátu Fakulty managementu VŠE Praha

Volby do Akademického senátu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze pro období 30. 10. 2020 – 29. 10. 2023 proběhly ve středu 23. září 2020. Výsledky voleb jsou následující: A. Výsledky voleb za volební obvod akademických pracovníků působících na fakultě Počet voličů zapsaných ve volebním seznamu: 46 Počet vydaných hlasovacích lístků: 28 Počet odevzdaných […]

Výsledky voleb do Akademického senátu Fakulty managementu VŠE Praha

Vyhlášení voleb do Akademického senátu Fakulty managementu VŠE a seznam kandidátů

Na základě usnesení Akademického senátu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze (AS FM VŠE) ze dne 20. srpna 2020 a v souladu s platným Volebním řádem AS FM VŠE, vyhlašuje AS FM VŠE volby do Akademického senátu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze pro období 30. 10. 2020 – 29. 10. 2023. Volby […]

Vyhlášení voleb do Akademického senátu Fakulty managementu VŠE a seznam kandidátů

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: