FM VŠE získala dva projekty z výzev Interreg V-A Rakousko – Česká republika a EHP Norské fondy

Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze získala dva mezinárodní projekty. První projekt je z výzvy Interreg V-A Rakousko – Česká republika s názvem “AI Social Design Thinking Lab ATCZ271 – AI SDT-LAB” a ve spolupráci s Jihočeským vědeckotechnickým parkem, a.s. a rakouskými partnery FH OÖ Forschungs a Entwicklungs GmbH Institut für Höhere Studien  a bude se zabývat využitím umělé inteligence (AI) v malých a středních podnicích a veřejné správě, a rozvojem evropských, národních i regionálních digitalizačních a inovačních strategií. Jedná se o 18měsíční projekt s počátkem řešení od září 2021.

Druhý úspěšný projekt reagoval na výzvu EHP Norských fondů a  je společným projektem dvou ekonomických fakult, Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze a NTNU univerzity v Trondheimu. Projekt si klade za cíl výměnu zkušeností z výuky nové generace studentů, v literatuře často označovaných jako “sněhové vločky”. Dlouhodobým cílem projektu je přenos znalostí mezi akademickými pracovníky zúčastněných univerzit a vytvoření funkčního dialogu mezi oběma partnery pro případný přesah do oblasti odborného výzkumu či mobilit. Jedná se o roční projekt.