Klub podnikatelů

Řada studentů si obor management zvolila proto, aby jim pomohl při získání základního know-how, které je potřebné k tomu, aby mohli začít podnikat, někteří z nich už v současné době podnikají. Pro všechny tyto nadšence do podnikání vznikla studentská platforma Klub podnikatelů, která sdružuje všechny, kdo podnikali, podnikají či v budoucnu budou chtít podnikat.

Klub slouží pro výměnu zkušeností, navazování kontaktů i jako vzájemná poradna.

Klub podnikatelů je komunita lidí, kteří podnikají, chtějí v budoucnu podnikat nebo se o podnikání zajímají. Inspirativní místo plné příležitostí a zajímavých eventů – přednášek, workshopů, vzdělávacích kurzů, konferencí, ale také neformálních setkání. Jedním z cílů spolku je stát se  významným článkem ve vzdělávání studentů FM, proto intenzivně spolupracuje s Centrem vzdělávání a transferu znalostí Fakulty managementu. Klub také poskytuje zázemí, kam si může kdokoli přijít pro radu, inspiraci či odhodlání rozjet svůj vlastní byznys.

Skupina Klub podnikatelů na Facebooku

Klub podnikatelů