ENKI – Slunce – voda – rostliny

Průzkum na školách ukázal zásadní nedostatky ve znalostech o množství sluneční energie, která přichází na zem a o úloze vody a rostlin v její distribuci. Vysoké teploty v létě a delší periody bez dešťových srážek přerušované přívalovým deštěm jsou způsobeny přehříváním odvodněné krajiny a nepropustných ploch urbánních zón.  Vegetace chladí výparem vody a vyrovnává tak  teplotní rozdíly mezi dnem a nocí a vodní pára, která se sráží v atmosféře umožňuje přísun vlhkého vzduchu od oceánů. V zalesněných oblastech je proto více srážek a na „suché pole neprší“. Principům lze rozumět, na úrovni základního vzdělání. Efekt zvýšené koncentrace oxidu uhličitého na klimatickou změnu nelze měřením prokázat, o úloze vegetace v klimatu se lze se  přesvědčit měřením. Funkce rostlin v utváření klimatu je doložena vědeckými pracemi. Vše o slunci, vodě, rostlinách a jejich vzájemných vztazích tě bude čekat v přednášce od ředitele společnosti ENKI.

Registruj se

Připoj se on-line


Kdy a kde?

Středa 2. listopadu 2022, 13:00

Učebna 110, on-line


S kým?

Jan Pokorný, ředitel společnosti

Jan Pokorný, ředitel společnosti