FM VŠE – Bakalářkový a diplomkový hackathon

Pracuješ na bakalářce nebo diplomce? Chceš se dostat do kreativního prostředí, které ti alespoň na chvíli pomůže s tím nekonečným výzkumem a psaním pořádně pohnout? Pak ti nesmí utéct Bakalářkový/diplomkový hackathon. Primárně je určen studentům třetích a pátých ročníků, kteří v rámci bakalářského/diplomového semináře začali zpracovávat své kvalifikační práce, ale zúčastnit se ho může kdokoliv. Zejména v počátcích je psaní práce obtížné. Nevíš, jak začít, psaní odkládáš na neurčito, dostáváš se do problémů s termíny (nejen v seminářích). A proto je tu pro tebe tento hackathon: nerozejdeme se, dokud společně nevytvoříme alespoň zárodek tvé práce (anebo dokud nás pozdní noční hodina nevyžene z budovy). K dispozici ti budou zkušení vedoucí prací a s ostatními studenty se budte moci učit a podporovat navzájem. Hackathon jsme naplánovali na dobu, kdy se blíží termín odevzdání prvních verzí kvalifikačních prací o rozsahu 1-5-1, resp. 1-7-1. Naším cílem je, aby se ti podařilo v rámci hackathonu sepsat podstatnou část této verze práce.

Registruj se

Připoj se on-line


Kdy a kde?

Úterý 1. listopadu 2022, 17:00

Knihovna


S kým?

Tomáš Kincl, proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium

Tomáš Kincl, proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium

Veronika Vašíčková

Veronika Vašíčková

Mojmír Sabolovič

Mojmír Sabolovič

Táňa Hajdíková

Táňa Hajdíková

Martin Luštický

Martin Luštický