Martin Malý – Arduino a jeho (ne)možnosti v oblasti Artificial intelligence

Fakulta managementu je v současné době nositelem projektu AI Social Design Thinking Lab financovaného z programu Interreg Rakousko-Česká republika. jeho cílem je spojit digitální strategie s reálnou implementací umělé inteligence (AI) do podniků a veřejné správy, přičemž konkrétně je, mimo jiné, zaměřen na identifikování příležitostí a překonávání bariér implementace umělé inteligence.

Arduino je open-source platforma s grafickým vývojovým prostředím. Malý jednodeskový počítač se využívá na celém světě k podpoře výuky informatiky ve školách a seznamování studentů s tím, jak jsou pomocí počítačů řízeny předměty běžné denní potřeby. Některé vývojové desky jsou připraveny i pro ovládání zařízení využívající koncept tzv. Artificial intelligence (AI).

Martin Malý, odobrník a popularizátor konceptu Arduino, představí stručnou historii a ekosystém konceptu. Popíše, k čemu se dané počítače nejčastěji využívají, přičemž načrtne jejich roli v oblasti AI. Účastníci přednášky by po jejím absolvování měli porozumět také možnostem praktické aplikace konceptu. Čas bude vyčleněn také pro dotazy a diskusi s přednášejícím.

Registruj se

Připoj se on-line


Kdy a kde?

Čtvrtek 3. listopadu 2022, 9:00 – 10:30

Učebna č. 109


S kým?

Martin Malý

Martin Malý

 


Přednáška je podpořena z projektu ATCZ271 AI SDT-LAB, který pomáhá spojit digitální strategie s reálnou implementací umělé inteligence (AI) do podniků a veřejné správy.

Projekt je financován z programu Interreg Rakousko-Česká republika a spolufinancován ze státního rozpočtu ČR.