Hlavním partnerem Fakulty managementu VŠE se stává společnost Lidl

31. října 2022 došlo k podpisu smlouvy se společností Lidl Česká republika v.o.s., díky níž se společnost Lidl stává Hlavním partnerem Fakulty managementu. Zároveň se společnost Lidl prostřednictvím Partnerského centra vše stala také Hlavním partnerem Vysoké školy ekonomické v Praze.

Fakulta managementu se společností Lidl spolupracuje dlouhodobě. Pozice Hlavního partnera umožňuje oběma smluvním stranám tuto spolupráci dále prohlubovat a rozšiřovat. Mezi hlavní prvky spolupráce plánují oba partneři rozšíření portfolia aktivit propojujících teorii s praxí, které umožní studentům fakulty zvyšovat svou kvalifikaci například prostřednictvím workshopů, praxí a stáží, exkurzí a celkovou podporou studentských projektů.

Spolupráce s partnerskými organizacemi z praxe je jednou z aktivit Centra vzdělávání a transferu znalostí, jehož manažerkou na Fakultě managementu je Ing. Veronika Vašíčková. „Umožnit studentům poznat reálný chod praxe ve všech typech společností a zajistit jim možnost získání opravdových profesních poznatků je pro nás jednou z hlavních priorit. I proto jsme nadšeni z toho, že jsme pro fakultu jako hlavního partnera získali právě společnost Lidl. Díky dlouhodobé spolupráci už nyní víme, že se jedná o partnera, který dokáže našim studentům předat skutečně přidanou hodnotu k jejich teoretickým základům.“

Kaufland