Vyhlášení voleb do akademického senátu VŠE pro volební obvod FM

Akademický senát Fakulty managementu VŠE (dále jen AS FM nebo AS FM VŠE) v návaznosti na vyhlášení voleb do Akademického senátu VŠE pro volební období 2024-2027 (se začátkem funkčního období 13. 6. 2024 a koncem funkčního období 12. 6. 2027) vyhlašuje řádný termín voleb do AS VŠE ve volebním obvodu FM na středu 24. dubna 2024 v čase 8:00-16:00.

Volby budou probíhat výhradně elektronicky v prostředí InSIS.

AS FM dále stanovuje termín podávání přihlášek kandidátů (studentských i akademických pracovníků) pro volební obvod FM do 14. 4. 2024 12:00.

Přihlášky se podávají v elektronické podobě, výhradně ze školní mailové adresy předsedovi dílčí volební komise Mgr. Vladimíru Hanouskovi, LL.M. na adresu vladimir.hanousek@vse.cz. Jako předmět emailu musí být uvedeno „Přihláška do voleb AS VŠE“. Přihláška musí obsahovat explicitní souhlas s kandidaturou, jméno kandidáta a školní emailovou adresu kandidáta.


Dílčí volební komise pro FM

  • Předseda:                       Mgr. Vladimír Hanousek, LL.M.,
  • Místopředsedkyně:      Ing. Petra Kozáková, Ph.D.,
  • Člen:                                Ing. Michal Novák, Ph.D.

 

V Jindřichově Hradci dne 04. 04. 2024
PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.
předseda Akademického senátu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze