Obhajoba disertační práce Ing. Veroniky Vašíčkové /4. 4./

Dne 4. dubna 2024 od 10:00 se bude v zasedací místnosti 408 konat obhajoba disertační práce studentky 5. ročníku kombinované formy doktorského studijního programu.

Ing. Veronika Vašíčková – Krize jako fenomén řízení: evoluce organizační krize

Školitelem je prof. Ing. Václav Řepa, CSc., oponenty práce jsou doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D. a prof. Ing. Ján Závadský, Ph.D.

Komise

  • doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D.
  • doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.
  • doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.
  • doc. RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D.
  • doc. Ing. Anna Černá, CSc.
  • doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D.
  • doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.