Obhajoby disertačních prací Ing. Darii Guniny a Ing. Heleny Řepové /14. 3./

Dne 14. března 2024 se budou v zasedací místnosti 408 konat obhajoby disertačních prací studentek 5. ročníku kombinované formy doktorského studijního programu.

Ing. Daria Gunina – Mediální plánování a uživatelská angažovanost u profilů vysokých škol na Instagramu, obhajoba začíná v 11:30

Školitelem je doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D., oponenty práce jsou doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. a doc. Ing. Pavel Bachmann, Ph.D.

Komise

 • doc. Ing. Peter Pažitný, Ph.D., MSc. – předseda komise
 • doc. Ing. Anna Černá, CSc. – místopředsedkyně komise
 • doc. RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D.
 • doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.
 • doc. Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D.
 • doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D.
 • doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.

Ing. Helena Řepová – Chatboti a nábor zaměstnanců, obhajoba začíná ve 13:00

Školitelem je doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D., oponenty práce jsou doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. a doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Komise

 • doc. Ing. Peter Pažitný, Ph.D., MSc. – předseda komise
 • doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D. – místopředsedkyně komise
 • doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.
 • doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D.
 • doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D.
 • doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.

Obě disertační práce a jejich posudky budou veřejně přístupné ve studijním informačním systému InSIS.