Ustavující zasedání nově zvoleného Akademického senátu FM VŠE /6. 11./

6. listopadu
2023

Předseda volební komise pro volby do akademického senátu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze svolává ustavující zasedání nově zvoleného Akademického senátu Fakulty managementu VŠE Praha na pondělí 6. listopadu 2023 od 10:00 do zasedací místnosti č. 408 na Fakultě managementu Vysoké školy ekonomické v Praze (Jarošovská 1117, Jindřichův Hradec).

Složení nově zvoleného AS FM VŠE Praha

a) z řad akademických pracovníků FM (bez titulů, dle pořadí hlasů získaných ve volbách):

  • Šimůnek Michal
  • Bažantová Simona
  • Závodný Pospíšil Jan
  • Pažitný Peter
  • Hajdíková Taťána
  • Závodná Lucie Sára

b) z řad studentů FM (bez titulů, dle pořadí hlasů získaných ve volbách):

  • Herclík Vojtěch
  • Kšír Otakar
  • Tůma Daniel

Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., v. r. 

předseda Volební komise pro volby do Akademického senátu FM VŠE Praha

V Jindřichově Hradci dne: 10. 10. 2023

Zveřejněno dne: 11. 10. 2023