Výsledky voleb do Akademického senátu VŠE v Praze pro funkční období 2024-2027 ve volebním obvodu akademických pracovníků a studentů na FM VŠE

Dílčí volební komise pro volby do AS VŠE pro volební období 2024-2027 na základě vygenerovaného dílčího protokolu z volební aplikace InSIS vyhotovuje Protokol o výsledku voleb dle článku 9 odst. 5 volebního řádu konaných do Akademického senátu Vysoké školy ekonomické Praha pro funkční období 2024-2027 ve volebním obvodu akademických pracovníků působících na FM VŠE a volebním obvodu studentů zapsaných na FM VŠE konaných dne 24. 4. 2024 na Fakultě managementu elektronickým způsobem ve volební aplikaci v prostředí InSIS.


PRŮBĚH VOLEB

Volby proběhly dle harmonogramu dne 24. 4. 2024 od 08:00 h do 16:00 h elektronickým způsobem prostřednictvím volební aplikace v InSIS. Během voleb nebylo zaznamenáno žádné porušení pravidel nebo narušení průběhu voleb. Volby proběhly řádně, v souladu s platnými předpisy a za dohledu člena hlavní volební komise, Mgr. Ing. Pavla Krále, Ph.D.

Elektronické zjištění výsledků hlasování na základě vygenerovaného dílčího protokolu z volební aplikace InSIS proběhlo v kanceláři č. 219 na Fakultě managementu dne 24. 4. 2024 od 16:05 h do 16:40, za účasti všech níže podepsaných členů dílčí volební komise a zástupce hlavní volební komise Mgr. Ing. Pavla Krále, Ph.D.

 • Celkový počet oprávněných voličů (akademičtí pracovníci a studenti): 994
 • Celkový počet voličů (akademičtí pracovníci a studenti), kteří odevzdali elektronický hlasovací lístek: 173
 • Celková volební účast: 17,4 %

VÝSLEDKY VOLEB DLE VOLEBNÍCH OBVODŮ

I. Výsledky voleb ve volebním obvodu akademických pracovníků působících na FM VŠE

 • Počet voličů zapsaných ve volebním seznamu: 41
 • Počet odevzdaných elektronických hlasovacích lístků: 32
 • Počet odevzdaných platných elektronických hlasovacích lístků: 32
 • Počet odevzdaných neplatných elektronických hlasovacích lístků: 0
Kandidát

(řazeno abecedně)

Počet získaných platných hlasů Podíl platných hlasů na celkovém počtu odevzdaných platných elektronických hlasovacích lístků Podíl platných hlasů na celkovém počtu voličů zapsaných ve volebním seznamu
Gunina Daria, Ing., Ph.D. 9 28,12 % 21,95 %
Krbová Jana, Ing., Ph.D. 10 31,25 % 24,39 %
Míková Irena, Mgr., Ph.D. 19 59,37 % 46,34 %
Pažitný Peter, doc. Ing., Ph.D., MSc 24 75,00 % 58,53 %
Závodný Pospíšil Jan, PhDr., Ph.D. 23 71,87 % 56,09 %

Stav oprávněných voličů k 24. 4. 2024

Seznam kandidátů, jimž na základě voleb vzniká členství v AS VŠE

Pořadí a jméno

 1. Pažitný Peter, doc. Ing., Ph.D., MSc
 2. Závodný Pospíšil Jan, PhDr., Ph.D.
 3. Míková Irena, Mgr., Ph.D.
Seznam náhradníků s pořadím

Pořadí a jméno

 1. Krbová Jana, Ing., Ph.D.
 2. Gunina Daria, Ing., Ph.D.

Vzhledem k tomu, že nedošlo k rovnosti hlasů, nebylo potřeba určit pořadí kandidátů losem.


II. Výsledky voleb ve volebním obvodu studentů (bakalářské, magisterské a doktorské studium) zapsaných na FM VŠE

 • Počet voličů zapsaných ve volebním seznamu: 953
 • Počet odevzdaných elektronických hlasovacích lístků: 141
 • Počet odevzdaných platných elektronických hlasovacích lístků: 141
 • Počet odevzdaných neplatných elektronických hlasovacích lístků: 0
Kandidát

(řazeno abecedně)

Počet získaných platných hlasů Podíl platných hlasů na celkovém počtu odevzdaných platných elektronických hlasovacích lístků Podíl platných hlasů na celkovém počtu voličů zapsaných ve volebním seznamu
Cirhanová Kristýna 98 69,50 % 10,28 %
Lejčková Aneta, Ing. 71 50,35 % 7,45 %
Vinš Josef, Bc. 44 31,20 % 4,61 %

Stav oprávněných voličů k 24. 4. 2024

Seznam kandidátů, jimž na základě voleb vzniká členství v AS VŠE

Pořadí a jméno

 1. Cirhanová Kristýna
 2. Lejčková Aneta, Ing.
Seznam náhradníků s pořadím

Pořadí a jméno

 1. Vinš Josef, Bc.

Vzhledem k tomu, že nedošlo k rovnosti hlasů, nebylo potřeba určit pořadí kandidátů losem.


Dílčí volební komise prohlašuje volby za platné.

Správnost výsledků svým podpisem stvrzují

Mgr. Vladimír Hanousek, LL.M. Ing. Petra Kozáková, Ph.D.
předseda dílčí volební komise místopředseda dílčí volební komise

Ing. Michal Novák, Ph.D.
člen dílčí volební komise

Protokol o výsledku voleb byl pořízen dne: 24. 4. 2024 v 16:40 h