Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu VŠE /28. 11./

Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu VŠE proběhne v úterý 28. 11. 2023 od 13:30 v místnosti JH 408. Jednání AS FM VŠE je veřejné.

Program

  1. Schvalování podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025
  2. Různé