Projektové řízení a projektová podpora

V oblasti projektového řízení a projektové podpory zaměstnanců fakulty RAC vykonává především tyto aktivity:

  1. vyhledávání a komunikace projektových příležitostí
  2. informační a metodická podpora zaměstnanců fakulty při podávání projektů
  3. administrativní podpora realizace projektů
  4. řízení klíčových fakultních rozvojových projektů
  5. koordinace zapojení fakulty do celoškolních rozvojových projektů
  6. vyhodnocení úspěšnosti realizace rozvojových projektů fakulty
  7. archivace projektové administrativy
  8. podpora sdílení zkušeností a dobrých praktik projektového řízení

Systém projektového řízení a s ním spojené procesy definuje a detailně rozpracovává Metodický pokyn projektového řízení Fakulty managementu VŠE.