Strategické plánování a rozvoj fakulty

V oblasti strategického plánování a rozvoje fakulty RAC zabezpečuje především tyto aktivity:

  1. zpracování strategických dokumentů různé úrovně
  2. komunikace rozvojových záměrů fakulty
  3. koordinace rozvojových záměrů v souladu se strategickými prioritami fakulty
  4. koordinace rozvojových záměrů v souladu s aktuálně řešenými projekty
  5. vyhodnocení úspěšnosti implementace strategických záměrů
  6. aktualizace strategických dokumentů
  7. spolupráce na tvorbě administrativy podstatné pro rozvoj fakulty v různých oblastech
  8. archivace rozvojové administrativy vč. podkladů pro hodnocení fakulty

 

Dokumenty spojené s dlouhodobým rozvojem fakulty

Vyhodnocení rozvoje fakulty je součástí výročních zpráv.