Fakulta managementu: DOPIŠ TO! Bakalářkový a diplomkový hackathon

Koho by bavilo sedět v temné jeskyni a trápit se nekonečně dlouho při psaní bakalářky nebo diplomky? Určitě nikoho. Přijď se s námi nakopnout a dát své práci podstatné obrysy. Ze zkušeností moc dobře víme, že zejména v počátcích je psaní práce obtížné. Že nevíš, jak pořádně začít, odkládáš psaní na neurčito, což tě může třeba dostat i do problémů s termíny (nejen v seminářích). Bakalářkový a diplomkový hackathon je pokaždé nejoblíbenější částí inovačního týdne a i tentokrát uděláme vše pro to, aby byl stejně kvalitní a aby ti opravdu pomohl. Za 5 hodin, které společně můžeme strávit v klidném prostředí knihovny, se dá zvládnout opravdu solidní kus práce. Poradíme ti se vším, co budeš potřebovat a prodiskutujeme to.

Protože se hackathon bude konat v době, kdy tě bude čekat odevzdání první verze tvé práce o rozsahu 1-5-1, resp. 1-7-1, nerozejdeme se, dokud společně nevytvoříme podstatnou část (nebo alespoň zárodek) tvé práce!

Jaké tracky na tebe čekají?

  • Upřesnění návrhu tématu práce: nápad na téma práce máš v hlavě, možná už ho řešíš i s vedoucím, ale pořád to není ono. Poradíme ti, jak celé téma uchopit a zpřesnit, aby odpovídalo nejen zaměření studijního programu, ale především tvé vizi, kterou se chceš ubírat. Budeš mít náskok pro psaní práce v příštím roce!
  • Volba a zpracování metodiky práce: téma už máš vyprecizované k dokonalosti…a co dál? Jak s ním naložíš? Jaký výzkum zvolíš a jak budeš postupovat? Nevíš? Nasměrujeme tě.
  • Zpracování literární rešerše: k tomu, aby tvá práce měla smysl, je potřeba znát současný stav poznání v rámci tématu, které plánuješ zpracovávat. A k tomu potřebuješ důkladnou literární rešerši. Poradíme ti, jak se s ní poprat se ctí, jak vše uchopit a jak k ní přistupovat.

Kdy, kde a pro koho?

  • Středa 8. listopadu 2023
  • 17:00 – 22:00
  • Knihovna, hybridně (on-line prostřednictvím Microsoft Teams)
  • Pouze studenti Fakulty managementu, vhodné pro studenty 3. a 5. ročníku, kteří zpracovávají své kvalifikační práce

S kým?

Fakulta managementu: DOPIŠ TO! Bakalářkový a diplomkový hackathon