Philip Morris ČR: Udržitelnost a odpovědné podnikání

Jak společnost Philip Morris ČR přistupuje k tématu udržitelnosti, respektive k jednotlivým pilířům ESG (environmental, social and corporate governance)? Jaká témata vyplývající z Sustainability Materiality Assesment považuje firma za prioritní? A jak nahlíží na produktovou udržitelnost a cirkulární ekonomiku?


Kdy, kde a pro koho?

  • Středa 8. listopadu 2023
  • 13:00 – 14:00
  • Učebna č. 110, hybridně (on-line prostřednictvím Microsoft Teams)
  • Studenti a zaměstnanci Fakulty managementu

S kým?

Philip Morris ČR: Udržitelnost a odpovědné podnikání