Na oficiálních oslavách 30 let Fakulty managementu byl inaugurován nový děkan

Fakulta managementu slaví v roce 2024 30 let od svého založení. U této příležitosti proběhly ve středu 15. května 2024 formální oslavy, jejichž součástí byla slavnostní vědecká rada, inaugurace nového děkana, výstava mapující historii fakulty a divadelní představení studentského spolku FaMa.

Formální oslavy byly po 27. reprezentačním plese další akcí, kterou Fakulta managementu oslavuje své jubileum. Mezi pozvanými byli kromě členů nově jmenované vědecké rady také zástupci města Jindřichův Hradec, partnerských univerzit a organizací. Během vědecké rady, která celé slavnostní odpoledne zahajovala, předal děkan Fakulty managementu, doc. Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D. nově jmenovaným členům vědecké rady jmenovací dekrety, kterými jim oficiálně předal členství ve vědecké radě fakulty. Program pokračoval slavnostní inaugurací, během níž nový děkan Fakulty managementu slavnostně složil svůj slib a z rukou rektora Vysoké školy ekonomické v Praze, doc. Ing. Petra Dvořáka, Ph.D., převzal děkanské insignie. Na vernisáži výstavy mapující historii Fakulty managementu, která volně navazovala na inauguraci, mohli všichni hosté zhlédnout 13 výstavních panelů, které odkrývají historii nejen fakulty samotné, budovy fakulty a kolejí, ale zároveň představují také všech šest jejích děkanů. Vernisáž byla komentována také autory jednotlivých panelů, mezi něž patří vedoucí knihovny Fakulty managementu, Věra Kubátová, Štěpánkou Běhalovou z Muzea Jindřichohradecka Liborem Svobodou z Ústavu pro studium totalitních režimů, kteří ve stručnosti shrnuli historii od sametové revoluce až po současnost.

Kulturní rozměr oficiálním oslavám dodala svým pěveckým vystoupením studentka 2. ročníku Eva Kubková se svým bratrem Lukášem Kubkem, jindřichohradecká skupina Můra a také členové studentského divadelního spolku FaMa, kteří sehráli divadelní adaptaci filmu Mazaný Filip.

Formální oslavy budou v cyklu oslav 30. výročí založení Fakulty managementu v průběhu roku následovány neformální akcí 30 let spolu, během níž se fakulta v sobotu 28. září 2024 otevře nejen všem studentům, zaměstnancům a absolventům, ale také celé široké veřejnosti z Jindřichova Hradce. Poslední akcí pak bude 15. ročník vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků FMSCICOM 2024.