Fakulta managementu má nového děkana a nové vedení

Od 1. února 2024 nastoupil do funkce děkana Fakulty managementu její historicky 6. děkan, doc. Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D., který byl do funkce zvolen v říjnu roku 2023. Na zasedání Akademického senátu Fakulty managementu VŠE seznámil členy senátu s proděkany, které pro své volební období jmenoval do funkce.

Proděkanem pro vědu, výzkum a doktorská studia zůstává i nadále doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D., proděkanem pro pedagogickou činnost byl jmenován Ing. Martin Musil, Ph.D., který ve funkci nahradil Ing. Jiřího Přibila, Ph.D. a post proděkana pro strategii a rozvoj nově obsadil Ing. Stanislav Tripes, Ph.D.

Představení nového vedení, stejně jako prezentace záměrů a vizí pro následující funkční období, proběhne v úterý 13. února 2024 od 17:00 ve dvoraně na shromáždění akademické obce, které je určeno nejen pro akademické pracovníky a studenty, ale také pro všechny ostatní zaměstnance Fakulty managementu.