Pedagogem roku Fakulty managementu se stal Tomáš Kincl

V každoročním hlasování studentů o nejoblíbenější pedagogy jednotlivých fakult se za rok 2022 stal doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D., který ocenění z rukou rektora oficiálně převzal ve středu 1. března 2023 ve Vencovského klubu na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze při slavnostním vyhlašování nejlepších pedagogů celé Vysoké školy ekonomické v Praze. Ocenění Pedagog roku uděluje Vysoká škola ekonomická v Praze od roku 2019. Pro letošní rok byla pro vyhodnocení nově použita data ze studentských evaluací, do hodnocení tak vstupovaly výsledky otázek, kterými studenti hodnotí kvalifikovanost a odbornost učitelů, jejich připravenost na přednášky a cvičení, srozumitelnost jejich výkladu a schopnost vysvětlit látku a v neposlední řadě zájem a schopnost odpovídat a řešit dotazy a problémy studentů.

Každá fakulta byla na slavnostním vyhlašování reprezentována třemi nejlepšími pedagogy, kteří z tohoto hodnocení vzešli. Na dalších dvou příčkách se za Fakultu managementu po Tomáši Kinclovi umístili Mgr. Vladimír Hanousek, LL.M. a PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.