Mojmír Sabolovič prezentoval na Wroclaw University of Economics and Business výsledky česko-polské spolupráce

Na Wroclaw University of Economics and Business se 6. března konal již druhý ročník konference Polish-Czech-Slovak Day, která slouží pro setkávání zástupců vzdělávacích institucí z Polska, České republiky a Slovenska. Jejím cílem je především vytvořit prostor pro živou prezentaci a výměnu zkušeností z oblasti vědy, ale i z oblastí vzdělávání a třetí role terciárního vzdělávání. Děkan Fakulty managementu, doc. Mojmír Sabolovič, na konferenci prezentoval výsledky spolupráce Fakulty managementu s polskými kolegy za uplynulý rok. Účast fakulty v roce 2023 vyústila v podání několika projektů V4 a dvou projektů Horizon, několika vzájemných návštěv mezi spolupracujícími institucemi. Partnerské polské univerzity se pak zapojily i do organizace 14. ročníku vědecké konference FMISCICOM 2023. Na základě letošní účasti lze předpovídat, že těsná spolupráce mezi Fakultou managementu VŠE a Wroclaw University of Economics and Business bude i nadále pokračovat.