Využití AI v malých a středních podnicích: Fakulta managementu členem mezinárodního projektu AI Catalyst for SMEs

Tříletý projekt AI Catalyst for SMEs, který je financován v rámci programu evropské spolupráce Interreg, se zaměřuje identifikaci a překonávání bariér adopce umělé inteligence v malých a středních podnicích. Na School of Business & Management University of Applied Sciences Upper Austria proběhlo 29. února úvodní setkání mezinárodního projektu, jehož členy a řešiteli jsou University of Applied Sciences Upper Austria, Institute for Advanced Studies Vienna, Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., Vysoká škola polytechnická Jihlava a Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. AI Catalyst. Projektový a výzkumný tým za Fakultu managementu zastupovali Petra Kozáková, Stanislav Tripes a Tomáš Kincl.

Hlavním cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků v obou zemích. Spojováním potenciálu výzkumu a inovací obou projektových zemí, tedy Rakouska a České republiky, budou podpořeny inovace v malých a středních podnicích prostřednictvím aplikací umělé inteligence a podpořen bude také přenos znalostí ze systémů AI do praxe. K tomuto účelu budou využity online znalostní platformy, AI Readiness Radar, AI-SDT Labs, AI Training Module a také série přeshraniční networkingových aktivit.