Management zdravotnictví

Specializace se dotýká oblasti zdravotní péče, a to jak ve světě, tak v lokálních podmínkách České republiky. Na Fakultě managementu patřila vždy mezi vyhledávané, v současnosti je vyučována odborníky s dlouholetými zkušenostmi z praxe, díky čemuž získávají studenti praktičtější, ucelený vhled do problematiky a budou po dokončení této specializace schopni úspěšně pracovat na vedoucích pozicích nejen ve zdravotnických zařízeních, ale také u jejich dodavatelů a dalších partnerských organizací.

Co bude umět absolvent této specializace?

  • vysvětlit podstatu managementu zdravotnických služeb, veřejného zdraví a manažerské epidemiologie jako nástroje analýzy veřejného zdraví. Získávat, zpracovávat a využívat informace jako podklad k řízení, vytvářet koncepce a plány zdravotnického zařízení, aplikovat získané dovednosti na úrovni operačního a středního článku managementu ve vedení jednotlivých úseků zdravotnického zařízení,
  • aplikovat základní principy ekonomické teorie do systému poskytování zdravotnických služeb prostřednictvím využití specifických znalostí chování zdravotnických systémů a jednotlivých subjektů zdravotnického trhu. Orientovat se v základních formách financování jednotlivých typů zdravotnických subjektů a zařízení,
  • vysvětlit podstatu ekonomického oceňování programů zdravotní péče,
  • definovat kvalitu poskytovaných služeb, používat kritéria hodnocení kvality ve zdravotnických službách, účelně a efektivně řídit zvyšování kvality zdravotní péče na úrovni nemocničního oddělení,
  • orientovat se v problematice zdravotnické informatiky, a to včetně specifických oblastí, jaké představuje problematika nemocničních informačních systémů, elektronické dokumentace pacientů, zobrazovací modality/systémy nebo relativně nový koncept tzv. důkazové medicíny,
  • porozumět základním právním a etickým aspektům v manažerském rozhodování v oblasti zdravotnictví.

Volitelné předměty pro tuto specializaci podle studijního plánu platného od akademického roku 2023/2024 jsou k dispozici v přehledu magisterských předmětů.